test

Om man inte har ett efterlevandeskydd får dina efterlevande inte några pengar från dina pensionsförsäkringar om du avlider. Ett efterlevandeskydd kan ge dina anhöriga ersättning och finns i två former - återbetalningsskydd och familjeskydd.

test

Återbetalningsskydd innebär att allt du sparat går till dina efterlevande. Det är alltså beroende av hur mycket du har hunnit sparat ihop. Familjeskyddet ersätter istället dem med ett på förhand fastställt belopp och under hur lång tid det ska betalas ut.

test

Som kund till Pensionex så räknar vi ut hur mycket lägre pensionskapitalet blir om du har ett efterlevandeskydd och hur det påverkar dina pensioner. När vi tagit reda på kostnaden kan du jämföra det med t.ex. vad en livförsäkring (dödsfallsförsäkring) kan kosta och skräddarsy efterlevandeskyddet om visst behov fortfarande finns.

PENSIONSOPTIMERING - hur mycket mer i pension kan ett "arvsavstående" på mina egna pensioner ge om jag tar bort efterlevandeskyddet under olika utbetalningstider/perioder:

Kvinna mellan 65 - 75 år = 3 %

Kvinna mellan 75 - 80 år = 3 %

Kvinna mellan 80 - 85 år = 9 %

Kvinna mellan 85 - livsvarigt = 18,5 %

 

Man mellan 65 - 75 år = 4,7 %

Man mellan 75 - 80 år = ÅS + 5,7 % 

Man mellan 80 - 85 år = 15 %

Man mellan 85 år och livsvarigt = 30 % 

Pensionex utredning samt PENSIONSOPTIMERING hjälper dig att reda ut just din effekt av att antingen behålla eller ta bort (helt eller delvis) ditt efterlevandeskydd

 

Utöver de icke kollektivavtalade tjänstepensionerna räknar vi även ut kostnaderna på efterlevandeskyddet: 

  • Arbetare (SAF-LO) 
  • Tjänsteman (ITP 1), tjänsteman (ITP 2)
  • Kommunal- och landstingsanställd (KAP-KL), kommunal- och landstingsanställd (AKAP-KL).
  • Statligt anställd (PA 16 avd 1), statligt anställd (PA 16 avd II) 
  • anställda i kommunala företag som ingår  i (PA-KFS 09)