test

 

Pensionsoptimering – vikten av att planera sin pension i god tid

Vad ska hända med företaget när du själv inte orkar eller vill vara aktiv? Generationsskifte, försäljning eller nedläggning? Bo kvar i Sverige eller flytta utomlands? Det kanske också finns en ambition att delvis arbeta vidare efter 65 år?

 • Planera och se hur du ligger till just nu!
 • Skapa en åtgärdsplan för utbetalning av din pension
 • Jämför olika alternativ och val av förvaltning
 • Vilken pension ska jag ta ut först alt skjuta upp!
 • Vilket efterlevandeskydd finns/behövs!
 • Göra en skräddarsydd privatekonomisk budget!
 • Göra löpande skatteberäkningar
 •  

I vår rådgivning med egenföretagare inför pensioneringen eller generationsskifte tar vi upp hur du tar ut pension på bästa sätt - allmän pension, privat pensionssparande och tjänstepension.

VI STÄDAR även upp i gamla avtal/försäkringslösningar som kan ha stor påverkan och ge mindre i pension till dig själv.

 • Förlorade försäkringsmoment
 • Felaktiga beslut eller dålig rådgivning som resulterat i dålig avkastning
 • För lite pensionskapital avsatt
 • För mycket pensionskapital avsatt
 • Fel försäkringsprodukter med hänsyn till din ålder
 • Otillräcklig riskanalys, där du har större risk än önskat
 • Glömt att ändra försäkring vid ändrat försäkringsbehov, kan påverka pensionen
 • Missar att göra försäkring till enskild egendom
 • Att missa möjlighet att med försäkring kunna lösa ut särkullbarn vid dödsfall om så skulle vara fallet
 • Fel förmånstagare
 • Fel placeringsinriktning
 • Pensioner kan vid felhantering ingå i bodelning vid skilsmässa
 • Felaktiga eller ej optimerade pensionsavdrag


Hur ska du på bästa sätt planera inför livet som pensionär? Under den tid du har drivit företaget så har pensionsmarknaden kraftigt förändrats och helt säkert din livssituation även den likaså.

Kontakta Pensionex så gör vi upp en gemensam handlings- och aktivitetsplanering för att maximera din pension och minimera avgifterna