Förtida uttag innebär att man tar ut sin allmänna pension innan man faktiskt tänkt att pensionera sig. 

test
Fördelar med förtida uttag
 • Löneuttag för en bolagsägare kan minskas. Bolagets pengar räcker därmed till fler år med lön från och med 66 år, när skatten på lön och inkomst av aktiv näringsverksamhet sänks genom jobbskatteavdraget.
 • För dig med enskild firma eller handelsbolag sänks egenavgifterna om maximalt uttag av allmän pension görs från 61 år.
 • Bra för dig som tror att du kan få pengarna att växa bättre än den uppräkning av kapitalet för allmän pension som görs varje år med hänsyn till landets inkomstutveckling.
 • Eftersom allmän pension inte har efterlevandeskydd blir det inga pengar alls för den som dör innan pensionsutbetalningarna börjar. Förtida uttag kan vara ett sätt att försäkra sig om pension under flera år och få mer att leva av före den normala pensionsåldern.
 • Du som tar ut allmän pension innan du fyllt 65 år kan beställa pensionärsintyg. Med det kan du ta del av pensionärsrabatter när du ska åka med kollektivtrafik eller vid inträden till olika evenemang.
test
. . . och nackdelar
 • Eftersom den framtida pensionen minskar kan den som har låg tjänstepension och ingen lön som pensionär få svårt att klara sig senare i livet.
 • Ett förtida uttag kan göra att den totala årsinkomsten överstiger brytpunkten, som ger 20-procentig statlig skatt av den inkomstdel som överstiger gränserna i tabellen till höger.
 • Den som lever längre än genomsnittet (85 år för dagens 65-åringar) får lägre pension för alla levnadsåren sammanlagt.
 • A-kassa kan minska när pensionen höjer årsinkomsten.
 • Om du eller din partner kan ha rätt till bostadstillägg för pensionärer från 65 års ålder
 • En annan nackdel är skatteeffekten: Pension som tas ut före 66 års ålder beskattas högre än pension från och med 66 års ålder. Och om den sammanlagda inkomsten från jobb och pension blir mer än cirka 37 000 kronor per månad måste man förutom kommunal skatt även betala statlig skatt.
 • Går du i deltidspension sjunker inkomsten och en effekt av detta är att även sjukpenningen sjunker.  

Pensionex utredning samt PENSIONSOPTIMERING hjälper dig att reda ut just din effekt av att antingen göra ett förtida uttag - eller inte.